نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حرکت گهواره‌ای در ساختمان‌های بتنی دارای سیستم دوگانه قاب خمشی با دیوار برشی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-199

10.30478/jcsm.2020.214722.1142

عباس برهانی؛ بهروز محبی مقدم؛ سمیه کریمیان