نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت‌برشی تیرهای بتن‌مسلح لاغر حاوی بتن با مقاومت معمولی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-190

10.30478/jcsm.2019.149848.1087

یاسر شریفی؛ عادل مقبلی؛ مهدیه رحمتیان؛ خداداد مقبلی