نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی دو‌گانه کوپلیمری و نانو‌سیلیس بر مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 100-113

10.30478/jcsm.2019.187332.1123

امیربهادر مرادی خو؛ میرحمید حسینی؛ اعظم موسوی کاشی؛ فرشته امامی؛ علیرضا اسپرهم