نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر توالی لرزه و پس‌لرزه بر روی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی مسلح

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-64

10.30478/jcsm.2019.82169

میلاد محمدیان؛ عرفان شافعی؛ جواد مکاری