نویسنده = ������������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده شیشه و سنگدانه های بازیافتی بتن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 96-117

10.30478/jcsm.2018.66526

محمد کمالی؛ سیدفتح اله ساجدی