نویسنده = یاسر شریفی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مقاومت‌برشی تیرهای بتن‌مسلح لاغر حاوی بتن با مقاومت معمولی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-190

10.30478/jcsm.2019.149848.1087

یاسر شریفی؛ عادل مقبلی؛ مهدیه رحمتیان؛ خداداد مقبلی


3. ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-43

10.30478/jcsm.2018.60856

یاسر شریفی؛ نجمه محمدی‌درجوزی؛ عادل مقبلی