نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهسازی لرزه ای ستون های بتن مسلح با نوارهای CFRP تحت بارهای رفت و برگشتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-121

10.30478/jcsm.2016.50846

محمد رضا آرم؛ حسنا نوروزبیگی