نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رفتار حرارتی نمونه های خمشی تقویت شده با چسب ها و الیاف FRP مختلف

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-36

10.30478/jcsm.2017.54795

علی صدر ممتازی؛ حمید رضا کرامتی؛ بهزاد طهمورسی