نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی بهینه ستون‌های بتنی تقویت شده با FRP به کمک الگوریتم‌ آموزش و یادگیری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 54-75

10.30478/jcsm.2017.60852

سید روح الله حسینی واعظ؛ محمدرضا رضایی