نویسنده = سمیه ملایی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح و سیستم دیوار برشی تحت بارگذاری انفجار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 60-72

10.30478/jcsm.2016.48836

محمد اسمعیل نیا عمران؛ سمیه ملایی