نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین ظرفیت برشی دیوار بنایی مقاوم سازی شده با ملات مسلح به الیاف با استفاده از روش ANN-GMDH

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-59

10.30478/jcsm.2016.48988

حسین نادرپور؛ پویان فخاریان؛ امیرحسین رفیعیان؛ احسان یورتچی