نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاب آوری لرزه ای زیرساخت های شهری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-87

10.30478/jcsm.2017.54801

نگار رجب پور؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان


2. تخمین ظرفیت برشی دیوار بنایی مقاوم سازی شده با ملات مسلح به الیاف با استفاده از روش ANN-GMDH

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-59

10.30478/jcsm.2016.48988

حسین نادرپور؛ پویان فخاریان؛ امیرحسین رفیعیان؛ احسان یورتچی