نویسنده = محمد رضا آرم
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه ضریب رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-50

10.30478/jcsm.2019.166506.1107

ثمیه سادات میرحسینی؛ محمد رضا آرم


2. بهسازی لرزه ای ستون های بتن مسلح با نوارهای CFRP تحت بارهای رفت و برگشتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-121

10.30478/jcsm.2016.50846

محمد رضا آرم؛ حسنا نوروزبیگی