نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استفاده از بتن پرمقاومت در روابط طراحی مقاومت برش سوراخ‌کننده‌ی صفحات تخت بتن‌آرمه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-19

10.30478/jcsm.2017.60849

مروارید حاجیان؛ سیدعلیرضا فاطمی؛ ایرج محمودزاده کنی